Nội nha

X quang

X QUANG TRONG MIỆNG Phim tia X cũng cung cấp thông tin có giá trị như một vài thử nghiệm nên đôi lúc bác sĩ đưa ra chẩn đoán xác định dựa hoàn toàn việc phân tích trên phim X-quang. Tuy nhiên, hình ảnh trên phim chỉ nên sử dụng Read more…

error: Content is protected !!