Chỉnh nha

Mini vít chỉnh nha

IMPLANT NHA KHOA LÀ GÌ? ĐỊNH NGHĨA “Implant nha khoa là một thiết bị y sinh học thường bao gồm một hợp kim hoặc kim loại trơ, dùng để đặt lên hoặc bên trong mô xương” Implant bây giờ được sử dụng trong chỉnh nha với mục đích tăng cường Read more…

error: Content is protected !!