Quốc Huy, 13 tuổi, muốn đóng khe thưa răng hàm trên và hàm dưới. Bạn chọn làm Invisalign. Số khay thực hiện: 14 khay. Thời gian mang khay: 1 khay/ 7 ngày, tổng thời gian mang khay khoảng 3.5 tháng.

Đóng khe thưa răng hàm trên 

 

Đóng khe thưa răng hàm dưới

 

Ths. Bs. Lương Quỳnh Tâm


 

 
Bình luận

BS Lương Quỳnh Tâm

https://www.facebook.com/nhap.mon.chinh.nha/

0 Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!