Nội nha

X quang

X QUANG TRONG MIỆNG Phim tia X cũng cung cấp thông tin có giá trị như một vài thử nghiệm nên đôi lúc bác sĩ đưa ra chẩn đoán xác định dựa hoàn toàn việc phân tích trên phim X-quang. Tuy nhiên, hình ảnh trên phim chỉ nên sử dụng Read more…

Nội nha

Quyết định chiều dài làm việc và cách xác định điểm chóp cuối cùng (Phần 2)

Chúng tôi muốn bắt đầu phần thứ hai của bài báo này bằng một phát biểu: “Với đầy đủ kiến thức về giải phẫu, X-quang cùng cảm giác tay thì ta vẫn có thể quyết định được điểm thắt chóp mà không cần dùng đến máy định vị chóp”. Chúng Read more…

error: Content is protected !!