Chẩn đoán hình ảnh trong nha khoa

HÌNH ẢNH GIẢI PHẪU BÌNH THƯỜNG TRÊN X QUANG – Phần 1: Răng và cấu trúc nâng đỡ

  Để nhận biết được hình ảnh bệnh lý trên X quang thì chúng ta cần có kiến thức đầy đủ về hình ảnh X quang của những cấu trúc bình thường. Chẩn đoán chính xác cần đánh giá bao quát những thay đổi hình ảnh của cấu trúc giải Read more…

Chẩn đoán hình ảnh trong nha khoa

X QUANG TRONG MIỆNG – Phần 2: Kỹ thuật song song

Các bài viết về nội nha, chẩn đoán hình ảnh trong nha khoa và chỉnh nha được cập nhật hằng ngày tại: Chuyên trang nội nha: https://www.facebook.com/endoforall Chẩn đoán hình ảnh nha khoa – Chuyên trang:  https://www.facebook.com/docxquangnhakhoa/ Chỉnh nha căn bản: https://www.facebook.com/chinhnhacanban/  

Chẩn đoán hình ảnh trong nha khoa

SO SÁNH GIỮA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHÙM TIA HÌNH NÓN (Cone Beam Computed Tomography – CBCT) VÀ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA LÁT CẮT (Multi -Slice CT – MSCT)

Phần 1. Chất lượng hình ảnh chủ quan      TÓM TẮT      Mục tiêu: Nhằm so sánh chất lượng hình ảnh và khả năng hiển thị các cấu trúc giải phẫu ở hàm dưới giữa năm loại máy chụp cắt lớp vi tính chùm tia hình nón (CBCT) và một Read more…